Volkswagen savaşı neyin habercisi?

Mükemmelin Blogu


“Egzoz emisyon* kavgasının gerçek yüzü bambaşkadır.

Amerika ve Avrupa birlikte tüm dünyaya kendi düzenlerini dayatırken, bunun için milyonları katletmede ittifaklar yaparken, öte yandan da, alttan alta birbirlerinin kuyusunu kazarlar.

Bu cümleyi şöyle ifade etmek mümkündür.

Çağımızın baş çelişkisi emperyalizm ulus devlet çelişkisidir.

Ancak bu demek değildir ki; emperyalistler arasında her şey sütlimandır.

II. Dünya Savaşı'nda, bunun bir örneğini yaşadık. Amerikan emperyalizmi ile Alman emperyalizminin çıkarları öyle çatışıyordu ki; ABD ve Komünist Rusya birlikte Almanya’ya karşı savaştılar.

Rusya’nın amacı Komünizmi ve kendini kurtarmaktı. Amerika’nın amacı ise, ekonomik olarak büyümek ve dünyaya hâkim olmaktı.

Amerika emperyalizminin o zaman ki üstünlük alanı otomotiv olarak ortaya çıkmıştı.

Geldiğimiz dünya ölçeğinde, dünya otomobil sanayisine Almanya hükmetmektedir.

Çin’de, 20 milyon Volkswagen üretimi için Almanya yol alırken(halen Çin’de 3 milyon üretiyor) “egzoz emisyon” meselesi ortaya çıktı.

Çin’in hava kirliliği ile mücadeleye başladığı bir dönemde, egzoz emisyon meselesinin, ABD tarafından ortaya çıkarılması manidardır.

Bildiğiniz gibi, Amerika dolar basıp, dolar satmakla meşgulken, Almanya, Çin’de epey yol aldı.

Artık doğru dürüst otomobil dahi üretemeyen ABD, Almanya’ya Volkswagen üzerinden şantaj yapıyor.

ABD sekiz silindirli, on iki silindirli motor üretirken egzoz emisyon meselesi yok muydu?

Amerikan devleti General Motor’u iflastan kurtarmak için 25 milyar dolar destek çıktı. Gene de bir şey olmadı.

Amerikan oto pazarında, Toyota ve WW sürekli payını artırmaktadır.

Durum bu olunca, yıllardır bildikleri egzoz emisyon meselesini medya savaşı şeklinde gündeme getirdiler. Buna diğer oto üreticileri de destek çıkınca olay ayyuka çıktı.

Anlaşılan odur ki; Almanya’ya yapılan bu şantaj etkili oldu. Ve 54 milyar dolarlık bir zarar ortaya çıktı.

Almanya’nın(Volkswagen) Çin ile yaptığı antlaşmanın bedelini ödüyor.

Bakalım bu durum siyasete nasıl yansıyacak?

Empeyal imparatorluklar çökerken, ufak kıvılcımlar büyük yangınlar çıkarır.

II. Dünya Savaşının çıkmasına, Polonya Almanya anlaşmazlığı sebep olmuştu.

Zaten Almaya halkı birçok sebepten, ABD tasallutundan hoşnutsuzdur.

ABD Almanya’ya diyor ki; “Rusya ile ticaret yapma”. Tıpkı bize “Komşularımızla ticaret yapma, savaş yap” dediği gibi…

Çin oto pazarına giremeyen ABD, Almanya’ya çok kızgındır.

Amerika çıkarlarını sürdürmekte artık çok zorlanıyor. Hem siyaseten, hem ekonomik olarak, hem de askeri olarak…

*Egzoz gazının içinde istenmeyen elementler toplamı

Kaynak: http://bc.vc/9YtJcG

0 Yorum:

Yorum Gönder